مراسم اختتامیه جشنواره سرود کانون استان اردبیل

مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل عصر روز چهارشنبه دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ با برگزاری مراسم اختتامیه برگزیدگان خود را معرفی کرد.