مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش کانون گلستان

مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش با عنوان «نغمه‌های روشن فردا» در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ ، در مجتمع فرهنگی‌هنری کانون گرگان با حضور ۱۰ گروه سرود برتر استان، برگزار شد.