گزارش تصویری/کودکان و نوجوان آمدند برای ایران قوی

کودکان و نوجوانان استان همدان در 11 اسفند ماه به همراه خانواده خود به پای صندوق‌های رأی آمدند و با دستان خود برگه رأی را در صندوق انداختند زیرا آنها به ایران قوی و آینده روشن آن اعتقاد قلبی دارند.