کودکان و نوجوانان اردبیلی همپای والدین در پای صندوق‌های رأی

با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روزجمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور، کودکان و نوجوانان اردبیلی هم‌پای والدین خود در پای صندوق رأی حضوری پرشور داشتند.