نمایشگاه کانون لرستان در روز جمهوری اسلامی ایران به روایت تصویر

امروز 12 فروردین ماه1403 همزمان باسالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران، نمایشگاه آثار نقاشی از سوی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان در خرم آباد برپا شد.