کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد برگزار کرد؛

برپایی غرفه نقاشی و نقش پرچم، همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با برپایی غرفه نقاشی و نقش زدن پرچم ایران و فلسطین بر دست و صورت کودکان و نوجوانان در ابراز انزجار از رژیم کودک‌کش و متجاوز صهیونیسم و آمریکا شرکت کرد.