کانون پرورش فکری لرستان در روز قدس به روایت تصویر- آلبوم دو

امروز 17 فروردین همزمان با روزجهانی قدس، برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی از سوی اداره کل و مراکز کانون پرورش فکری سراسر استان لرستان برای کودکان ونوجوانان در مسیرهای راهپیمایی اجرا شد.