اولین فعالیت های مراکز خراسان جنوبی در 1403

گزارش تصویری فعالیت های کانون در فروردین 1403 مراکز کانون خراسان جنوبی

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ، هنری و ادبی از پنجم فروردین ماه در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی