بازدید شورای معاونان از کانون پرورش فکری راور

امین کمالوندی معاون توسعه و مدیریت منابع و فروهر معدنی مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دومین بازدیدشان از مراکز فرهنگی‌هنری شهر راور دیدن کردند.

امین کمالوندی معاون توسعه و مدیریت منابع و فروهر معدنی مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دومین بازدیدشان از مراکز فرهنگی‌هنری استان کرمان سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به راور سر زدند و صحبت‌های تابنده نخعی و  مهدی اسماعیلی و جواد همتی را شنیدند.