آ​یین نکوداشت مقام معلم در مراکز کانون استان اردبیل

اعضا و مربیان مراکز فرنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل آیین نکوداشت مقام معلم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رابا اجرای برنامه‌ها و جشن‌های مختلف برگزار کردند.