گزارش تصویری از هفته ملی خلیج فارس مراکز فرهنگی هنری کانون هرمزگان

مراکز فرهنگی هنری کانون هرمزگان به مناسبت هفته و روز ملی خلیج فارس با اجرای فعالیت های فرهنگی هنری در مراکز و ساحل نیلگون خلیج فارس این هفته را گرامی داشتند.