در ادامه اجرای نمایش ها در جشنواره استانی صورت گرفت

اجراهای عصر جشنواره هنرهای نمایشی به روایت تصویر

دومین گزارش تصویری از اجراهای نوزدهمین جشنواره هنرهای نمایشی مرحله‌ی استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی