چند نما از برگزاری مرحله استانی نوزدهمین جشنواره «هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان» در کانون قزوین

مرحله استانی نوزدهمین جشنواره «هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان» کانون پرورش فکری با حضورگروه‌های نمایشی برگزیده استان برگزار شد.