ویژه برنامه روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی

ویژه برنامه‌ی ‌ادبی پاسداشت روز زبان و ادب فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای ایرانی، به همت کانون پرورش فکری گلستان با حضور کودکان و نوجوانان کارگاه‌های ادبی و شاهنامه‌خوان برگزار شد.