مدیر کل کانون از مدرسه خودگران هدایت بازدید کرد

محمدمهدی حسین‌پور مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از دبستان خودگران هدایت که یکی از پایگاه‌های مرکز سیار شماره ۱ مشهد است بازدید کرد. این مدرسه در منطقه حاشیه شهر واقع شده که به صورت خودگردان اداره می‌شود و مربی سیار شماره ۱ مشه، محسن ساجدی‌فر با ارائه فعالیت‌های مختلف سبب شده است تا این مدرسه در کتاب‌خوانی در میان سایر پایگاه‌های سیار شماره ۱ به عنوان مدرسه الگو باشد.