بازدید مدیر کل کانون استان از مرکز جیم‌آباد

محمدمهدی حسین‌پور مدیر کل کانون استان به همراه معاونین اداری مالی، فرهنگی، مسئول حراست، کارشناس ارزیابی و عملکرد، آموزش و پژوهش، کارشناس فرهنگی حوزه مربوطه و کارشناس طرحهای عمرانی صبح امروز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ از مرکز جیم‌آباد بازدید کردند.در این بازدید به رفع مسائل و مشکلات و دغدغه‌های مربی مسئول مرکز پرداختند.