با حضور رئیس بسیج فرهنگیان کشور رقم خورد:

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان حضرت معصومه (س) در کانون فارس

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان حضرت معصومه (س) در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، با حضور رئیس بسیج فرهنگیان کشور رقم خورد.