همزمان با آغاز فعالیت‌های تابستان؛

گردهمایی استانی همکاران کانون خراسان رضوی برگزار شد

به مناسبت آغاز فصل تابستان همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گردهم آمدند تا برای شروعی پرتوان و پر شور آماده شوند. در این گردهمایی فرهادفلاح معاون فرهنگی کانون کشور ، سعیده عزیزیان مدیر کل آموزش و پژوهش کانون کشور، تمامی همکاران کانون استان اعم از همکاران ستاد، معاونین، کارشناسان، مربی مسئولین، مربیان تمام وقت و پاره وقت ادبی و هنری، مربیان فرهنگی و پیش‌خدمت‌های مراکز حضور داشتند. همچنین در این گردهمایی مدیران دوره‌های قبل کانون استان و همکاران بازنشسته ۱۰ سال اخیر نیز حضور داشتند. در این گردهمایی از زحمات همکاران تقدیر و تشکر شد.