گردهمایی کودکان‌ونوجوانان عاشورایی با عنوان «میهمانان کوچک امام‌حسین (ع)» در کانون فارس برگزار شد

گردهمایی کودکان‌ونوجوانان عاشورایی با عنوان «میهمانان کوچک امام‌حسین (ع)» در ۱۹ تیر ۱۴۰۳، همزمان با سراسرکشور از سوی اداره‌کل کانون‌پرورش‌فکری کودکان‌ونوجوانان فارس و مراکز فرهنگی‌هنری استان برگزار شد.