بازدید مدیر کل کانون از مرکز فریمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی، مدیر کل استان با همراهی معاون اداری مالی، مسئول حراست کانون، کارشناس طرح‌های عمرانی، رئیس امور مالی، کارشناس ارزیابی عملکرد، کارشناس فرهنگی حوزه مربوطه و کارشناس روابط عمومی از مرکز فریمان بازدید کرد و به مسائل و مشکلات مرکز، اعضاء و همکاران پرداخت.