ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می کند

روایتی از گردهمایی کودکان عاشورایی در خراسان جنوبی

گردهمایی کودکان عاشورایی همزمان با سراسر کشور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در هیات محبان الزهرای بیرجند برگزار شد.