همزمان با 21 تیرماه روز حجاب و عفاف؛

تقدیر از دختران با حجاب کامل در مرکز تربت جام

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی، مرکز تربت جام در روز 21 تیرماه همزمان با گرامیداشت روز حجاب و عفاف، از اعضای دختری که حجاب کامل داشتند تقدیر و تشکر کرد.