معرفي اعضاء هيات انتخاب فيلم‌هاي ششمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران

كار انتخاب فيلم‌هاي بخش هاي مسابقه ايران و بين الملل ششمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران 5 دي آغاز مي شود.

كار انتخاب فيلم‌هاي بخش هاي مسابقه ايران و بين الملل ششمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران 5 دي آغاز مي شود.
 به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، دبيرخانه اين جشنواره در تهران با اعلام اسامي هيات انتخاب، از ارسال نزديك به هزار عنوان فيلم پويانمايي  از ايران و 60 كشور جهان به اين جشنواره خبر داد.
 بر اين اساس دكتر محمد رضا حسنايي مدرس دانشگاه، اسدالله اعلايي مدير هنري و تهيه كننده وعبدالله عليمراد، معين صمدي و زحل رضوي كارگردان فيلم هاي پويانمايي كار انتخاب آثار شركت كننده در اين جشنواره را بر عهده خواهند داشت.
 كار انتخاب فيلم‌هاي بخش هاي مسابقه ايران و بين الملل از روز 5 دي آغاز مي شود و تا 20 دي ادامه خواهد يافت.
 ششمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران به گفته محمد رضا كريمي صارمي دبير جشنواره امسال شاهد حضور آثار شاخصي از فيلم‌هاي برتر جهان  است فيلم هايي كه درخشش قابل توجهي در بسياري از جشنواره‌هاي معتبر جهاني داشته اند.
به گفته وي علي رغم پايان مهلت تعيين شده براي ارسال آثار به جشنواره، احتمال افزايش فيلم‌ها به ويژه در بخش بين الملل وجود دارد.
جشنواره دوسالانه پويانمايي تهران امسال نيز  طي روزهاي 11 تا 15 اسفند به محلي براي تبادل آراء و افكار دست اندركاران هنر پويانمايي ايران و جهان  و تماشاي آثار شاخص توليد شده در اين عرصه طي دو سال گذشته تبديل خواهد شد.