کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی سال 1344 تاسیس و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظارت آن به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد.

ایجاد امکانات لازم برای رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای آنان در اوقات فراغت است.

 تاسیس مراکز عرضه کتاب و آموزشهای فرهنگی، هنری و ادبی مخصوص کودکان و نوجوانان در کشور

 کمک به توسعه و تکمیل کتابخانههای عمومی، مساجد، مدارس برای ایجاد بخشهای مخصوص کودکان و نوجوانان

 تهیه و استفاده از وسایل سمعی و بصری، تدارک وسایل آموزشی، تولید، توزیع، نمایش و فروش فیلمهای سینمایی و تولید تئاتر مخصوص کودکان و نوجوانان

 کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، طراحان، هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان

 برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای ادبی، هنری و فرهنگی مخصوص کودکان و نوجوانان

 تولید سرگرمی، اسباببازی، بازیهای رایانهای، عروسک و ...

 ایجاد واحدهای کتابرسانی سیار برای عرضه کتاب به بچهها در روستاها

 همکاری با موسسههای ایرانی و غیرایرانی که با کانون هدفهای مشترک دارند.کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان مرکزی قبل از دهه هفتاد به صورت منطقه ای اداره می شده است و مراکز اراک ، خمین ، تفرش ، محلات و دلیجان با عنوان کتابخانه کودک ، تحت نظر منطقه اصفهان پوشش داده می‌شدند و کلیه مکاتبات و اطلاعات آماری در بایگانی منطقه اصفهان جمع آوری می‌شده است ؛ که پس از تبدیل شیوه مدیریتی منطقه ای به مرکز استان ، این سوابق امحا گردیده است .با نظر به اینکه در ابتدای شروع فعالیت کانون به صورت استانی تنها 5 مرکز با کمتر از 15 نفر پرسنل موجود بوده و اکنون این آمار به 45 مرکز فرهنگی هنری ثابت و 2 مرکز سیار و 2 مرکز پستی و178  نفر پرسنل ارتقاء یافته است ، نشان از رشد و پویایی کانون به عنوان یک واحد مؤثر و مفید در پرورش و تربیت نسل جدید دارد .

فرآیند ارایه خدمات

شرایط عضویت در مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی
  شرایط عضویت: کودکان و نوجوانان 6-16 ساله ای که داوطلبانه به مرکز فرهنگی هنری مراجعه نموده و در خواست عضویت دارند .

1- یک قطعه عکس 3*4
2- یک برگ تصویر شناسنامه
3 - پرداخت حق عضویت ( 15 تا 35 هزار تومان ) برای یک سال(شهریه مصوب سال1398  برای خدمات حضوری)

4- حضور یکی از والدین( در هنگام ثبت نام الزامیست)

زمان ارایه خدمات:

ساعت کار مراکز: شش ماهه اول سال  صبح ها ساعت : 8 تا 14

شش ماهه دوم : سه روز اول هفته 11تا 17:30 سه روز دوم هفته 8 تا 14

نیروهای مرکز:مربی مسئول،مربیان فرهنگی،مربیان ادبی،مربیان هنری

در مجموع 44 فعالیت در مراکز کانون (کتابخانه ها)در سه دسته فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی اجرا می شود.

خدمات حضوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فعالیت های فرهنگی مرکز توسط مربیان فرهنگی اجرا می شود :

     فعالیت فرهنگی:

       « فعالیت فرهنگی و هنری ، اقدامی هدفمند و برنامه ریزی شده است که مربیان به منظور شناخت و پرورش استعدادهای فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان ، با حضور و مشارکت آنان ، در زمان و مکان معین ، و باروش خاصی صورت می دهند.

    قصه گویی:

         « قصه گویی بیان هنرمندانه قصه ها، افسانه ها، حکایات و ... است که به منظور انتقال پیام مورد نظر توسط مربی و با حضور اعضا صورت می پذیرد.

شعر خوانی:

      فعالیتی است که در آن مربی به قصد فهم درست اعضا از شعر و درک بهتر زیبایی های موجود  در آن ، شعرهای مناسبی را انتخاب کرده و با مشارکت اعضا به خواندن آنها می پردازد .

روخوانی کتاب:

       فعالیتی است که در آن مربی به قصد تقویت مهارت خواندن، کتاب یا متن خاصی را در نظر گرفته و با مشارکت اعضا آن را می خوانند.

معرفی کتاب:

      فعالیتی است که در آن مربی با تمهیداتی مناسب زمینه آشنایی اعضا را با کتابی خاص فراهم می کند.

بحث کتاب:

         فعالیتی است گروهی که در آن مربی با مشارکت اعضا محتوای کتاب خاصی را با دقت و تعمق بیشتری مورد بررسی و تبادل نظر قرار می دهد .

بحث آزاد:

         فعالیتی است گروهی که درآن اعضا با هدایت مربی ، به منظور آشنایی با شیوه صحیح بحث، به گفتگوی آزاد و محترمانه پیرامون موضوع مورد نظر می پردازند.

معرفی شخصیت:

      فعالیتی است که در آن مربی جنبه یا جنبه هایی از ویژگی های شخصیت مطرحی را در نظر گرفته و به منظور آشنایی و تاثیرگذاری برای اعضا مورد شناسایی و بررسی قرار می دهد .

معرفی وقایع و ایام:

      فعالیتی است که مربی در آن به معرفی رخدادها و روزهای مهم تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی، و ملی مذهبی به منظور یادآوری و گرامیداشت آنها می پردازد .

معرفی سرزمین:

      فعالیتی است که در آن مربی به منظور آشنایی اعضاء با ویژگی های جغرافیایی ، تاریخی و فرهنگی یک سرزمین یا کشور به ارائه اطلاعات لازم می پردازد .

مسابقه:

       فعالیتی است که در آن چند عضو و یا گروه با توجه به توانایی های خود در زمینه موضوعات مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و … زیر نظر مربی و یا داوران با یکدیگر به رقابت می پردازند.

هنرهای دستی:

       فعالیتی است که در آن کودک یا نوجوان با بهره گیری از ذوق هنر ی و حس زیبائی شناختی  با حوصله ، دقت ، تمرکز  و ضمن داشتن رغبت به ساخت و خلق اثر هنری می پردازد.

کاردستی: 

       کاردستی فعالیتی است که در آن کودک یا نوجوان با بهره گیری از نیروی تفکر، تجسم و تخیل و با تکیه بر مهارتهای دست و استفاد از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد به ساخت و خلق اثر می پردازد .

بازی و سرگرمی: 

       بازی فعالیتی است هدفدار و با تحرک ذهنی و جسمی که به صورت فردی و گروهی انجام می شود و در آن کودک با مجموعه وجود خود شرکت کرده از آن لذت برده اقناع می شود.

نمایش خلاق:

      فعالیتی گروهی و هدفدار است که با دقت طراحی می شود و نمودی از بازی است که کودکان با راهنمایی مربی و بوسیله صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه برخواسته از ادبیات کودکان را خلق ، باز آفرینی و مورد بحث قرار  می دهند .

نمایش عروسکی:

       فعالیتی گروهی است که طی آن مربی با مشارکت اعضاء وبا  استفاده از عروسک و ابزار مناسب و بر اساس یک متن نمایشی مشخص، زمینه های مساعدی را برای انتقال مفاهیم فرهنگی و تربیتی و بروز خلاقیت های اعضاء فراهم می سازد.

نمایش فیلم:

          فعالیتی است که مربی با مشارکت اعضاء و استفاده از انواع فیلم  های مناسب  بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده، زمینه های مساعدی را برای انتقال مفاهیم فرهنگی ، تربیتی و رشد نگاه انتقادی اعضاء (بحث فیلم) فراهم می سازد.

سرود:

      فعالیتی گروهی است که مربی با کمک وبهره‌گیری از موسیقی ، شعر ، آوا، احساس و همچنین بیان مفاهیم به زیباترین طریق ممکن و در کمترین زمان به رشد و پرورش ذوق هنری اعضاء می پردازند.

آشنایی با قرآن و حدیث:

فعالیتی است که طی ان اعضاء با روخوانی ، ترجمه، مفاهیم، زیبایی ها و داستان های قرآن آشنا می شوند.

فعالیتی است که اعضاء طی آن با سخنان (روایات) و توصیه های بزرگان آشنا می شوند.

آشنایی بااحکام:

فعالیتی است که طی آن اعضاء با احکام ، تکالیف فردی و اجتماعی و دستورات زندگی آشنا می شوند.

فعالیت های علمی: 

       علم و فعالیت علمی جریانی است که در پی شناخت حقیقت ، سیر تکاملی خود را طی می کند و بیش از آنکه به یک سری قوانین و احکام بی چون و چرا منجر شود. نتیجه اش پرورش روحیه تحقیق وجستجوگری درباره ی نظام هستی و نحوه استفاده بهینه از مخلوقات است .

اردو و کوهنوردی:

فعالیتی هدفدار، ورزشی و تفریحی است که طی آن اعضاء ضمن شرکت در یک فعالیت گروهی با آداب زندگی اجتماعی آشنا و مهارت های آن را کسب می نمایند.

شرکت در گرد همایی:

گردهمایی عمل یا فرایند جمع شدن گروهی از افراد در یک مکان، با دعوت قبلی برای بحث و تبادل نظر در آن شرکت می کنند.

شرکت در مراسم:

       فعالیتی است که در آن جمعی  از اعضای مرکز کانون,  به صورت داوطلبانه و یا با دعوت قبلی به سرپرستی مربیان  برای شرکت در مراسمی که خارج از محیط کانون برگزار می شوند .

       (نماز جمعه،مراسم ملی ـ مذهبی)

شرکت درجشن ها:

        فعالیتی است که طی آن اعضاء بر اساس فراخوان یا دعوت قبلی در یک زمان مشخص مانند مناسبت های خاص در داخل مرکز و زیر نظر مربیان برگزار و اجرا می گردد.

  • فعالیت های ادبی: مرکز توسط مربیان ادبی اجرا می شود :

مربی ادبی:

مربی ادبی علاوه بر ویژگی های عام از قبیل توان ارتباطی بالا ، مهر و شکیبائی، حس زیبایی شناسی، تحرک ،نشاط و نوآوری دارای ویژگی خاص نظیر توان نگارش درست فارسی، داشتن دید و نگاه ادبی، آگاهی از ساختار شعر و داستان و شناخت کافی از ادبیات کهن و معاصر ، شناخت کافی از ادبیات کودک و نوجوان و اشراف کامل به اهداف و برنامه های کاری در کلاس ادبی نیزمی باشد.

کلاس ادبی ـ حضوری:

کودکان و نوجوانانی داوطلب و دارای زمینه و استعداد ادبی که به تفکیک گروه سنی گرد هم می آیند

کارگاه ادبی:

اعضایی که در کلاس های ادبی به طور مستمر شرکت کرده و مرحله ادبی ـ حضوری را با موفقیت طی کرده و به قالب (شعر و داستان) رسیده اند وارد کارگاه ادبی می شوند . در کارگاه های ادبی ، اعضا علاوه بر آشنا شدن با عناصر شعر و داستان با نقد اثر نیز آشنا می شوند .

انجمن ادبی:

انجمن ادبی یکی از بخش های مرکز آفرینش های ادبی است که به منظور حفظ و پرورش استعداد اعضای نوجوان ـ جوان ادبی شکل می گیرد.

خدمات مکاتبه ای (واحد مکاتبه ای)

بخشی از فعالیت های مرکز آفرینش های ادبی به اعضایی اختصاص دارد که امکان حضور در کلاس های ادبی حضوری را ندارند . این اعضا از طریق مکاتبه با مرکز آفرینش های ادبی در تماس خواهند بود.و این ارتباط از طریق مرکز(کتابخانه )انجام می گیرددر واحد مکاتبه ای روند پاسخگویی در ستاد انجام می شود. این بخش کودکان و نوجوانان را از طریق مکاتبه عضو مرکز آفرینش های ادبی نموده ، آنان را با ساختار شعر و داستان آشنا ساخته و توانمندی های آنان را مورد پرورش و شناسایی قرار می دهد. توجه به کودکان و نوجوانان روستایی و مراکز پستی و سیار روستایی در اولویت این بخش از فعالیت ها قرار دارد.

مسابقات ادبی:

فعالیتی است که با رقابتی سالم و سازنده در بین اعضای فعال ادبی شکل می گیرد.

اردوهای ادبی:

فعالیتی است گروهی برای اعضای فعال مرکز آفرینش های ادبی که به منظور کسب تجربه و آشنایی نزدیک با هم سالان شان برنامه ریزی می شود.

شب شعر و عصر قصه آهنگ بهاران:

عنوان برنامه ای سالانه است که حاصل رشد و شکوفایی استعدادهای ادبی اعضا در زمینه شعر و داستان می باشد. و آثار برگزیده ای اعضا در مجموعه ای به همین نام چاپ می شود.

طرح ادبی :

تعریف: برنامه ادبی هدفمند ی است که مربی ادبی با مشارکت اعضاء در کلاس ادبی به صورت مرحله ای انجام می شود.

انجمن ادبی آفرینش:

انجمن ادبی یکی دیگر از فعالیت های آفرینش های ادبی است که به منظور حفظ و پرورش استعداد اعضای نوجوان ـ جوان ادبی شکل می گیرد.

  • فعالیت های هنری: مرکز توسط مربیان هنری اجرا می شود :

مربی هنری:

فردی است که علاوه بر ویژگی های عام از قبیل توان برقراری ارتباط، انتقال مفاهیم، خلاقیت و نگاه دقیق دارای ویژگی های خاص و تخصصی رشته مورد آموزش خود می باشد .

فعالیت هنری: 

         اقدامی هدفمند و برنامه ریزی شده است که  مربیان هنری از طریق آموزش (غیر مستقیم ) و  با هدف کشف و پرورش ذوق زیبا شناسی، خلاقیت های ذهنی و مهارت های عملی در کودکان و نوجوانان با استفاده از آموزش های هنری شامل: نقاشی، سفالگری، خوشنویسی و عکاسی و با تکیه بر شیوه های مرسوم و شناخته شده در کانون صورت می گیرد.

فعالیت خوشنویسی:

        آموزش اصول و مبانی خوشنویسی به کودکان و نوجوانان و توجه به جذب و علاقمند شدن آنها به این هنر.به نحوی که هنرجو به واسطه آن به  استعداد خود پی برده و با تمرین، مهارت و دقت، خط خود را خواناتر و زیباتر نماید.

فعالیت سفالگری:

        آموزش روش هایی اجرایی کار با گل  (فتیله ای ـ ورقه ای ـ فشاری ـ کتیبه ـ چرخ ـ تلفیقی ) و تاٌکید بر ذهنیت و خلاقیت کودک که گویای ذوق و توان عضو باشد.

فعالیت نقاشی:

   نقاشی در دنیای کودکان به منزله بازی است که کودک به واسطه آن به بیان احساسات و افکار خویش می پردازد و در نهایت به پرورش جنبه های رشد ذهنی  و مهارتی می انجامد.

کارگاه هنری: منظور ما از گارگاه هنری در کانون ، فضایی است مجهز و مناسب برای کودکان و نوجوانان جهت انجام یک فعالیت خاص هنری نقاشی ، سفال(با دست و با چرخ)، خوشنویسی ، عکاسی ،فیلم سازی،انیمیشن،کلاژ،عروسک سازی....)

کارگاه های هنری مستمر:

کارگاه های هنری، کارگاه های هستند که برای اعضاء پایدار و فعال مرکز به شکل مستمر و رایگان برگزار می شوند.

کلاس دوره ای ـ ترمیک:

کارگاه های هستند که با مشارکت اولیاء در هزینه کلاس و برای کودکان و نوجوانان 4ـ 16 سال به شکل دور ای برگزار می شود. و داری تنوع زیادی است . نقاشی ، سفال(با دست و با چرخ)، خوشنویسی ، عکاسی ،فیلم سازی،انیمیشن،کلاژ،عروسک سازی،موسیقی،چرتکه،رباتیک،هوا و فضا و ....)

خدمات الکترونیکی

کانون زبان ایران - پورتال کودک -کودک 24-شاپرک -کتابخانه مرجع

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =