08334223007

08334223008

08334215137

نشانی دفتر استان: کرمانشاه، شهرک کارمندان، ایستگاه دوم، جنب سینما فرهنگ

نام مرکز: سر پل ذهاب
آدرس: خیابان راه کربلا انتهای پارک معلم
تلفن: 08342222511
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: کرند غرب
آدرس: خیابان ولیعصر روبروی شهرداری
تلفن: 08343723652
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: گهواره
آدرس: خیابان سپاه کوچه خانه های سازمانی بنیاد
تلفن: 08343742426
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: سنقر
آدرس: میدان سپاه داخل پارک
تلفن: 08348422176
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: پاوه
آدرس: خیابان آرامگاه جنب ارشاد اسلامی
تلفن: 08346122582
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: روانسر
آدرس: سه راه شهرک روبروی آموزش و پرورش
تلفن: 08346522170
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: صحنه
آدرس: خیابان مولوی روبروی فرمانداری
تلفن: 08348326957
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: هرسین
آدرس: داخل پارک توحید
تلفن: 08345123520
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: قصر شیرین
آدرس: پارک آتش نشانی
تلفن: 08342424386
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

------------------------------------------------------------------------------- 
نام مرکز: گیلانغرب
آدرس: خیابان امام روبروی اداره جانبازان
تلفن: 08343222770
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: اسلام آباد غرب
آدرس: خیابان نامجو جنب دبیرستان دکتر حسابی
تلفن: 08345232459
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

------------------------------------------------------------------------------- 
نام مرکز: جوانرود
آدرس: خیابان طالقانی جنب پارک جانبازان
تلفن: 08346226012
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: نودشه
آدرس: خیابان امام(خیابان اصلی)
تلفن: 08346442901
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: کنگاور
آدرس: داخل پارک بسیج
تلفن: 08348222992
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: ثلاث باباجانی
آدرس: ثلاث، خیابان 16 متری بسیج
تلفن: 08346722999
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: نوسود
آدرس: نوسود
تلفن: 08346422662
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: شماره یک کرمانشاه
آدرس: خیابان کوی شهدا جنب پارک
تلفن: 08337257226
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: شماره 2 کرمانشاه
آدرس: سه راه 22 بهمن جنب مسکن و شهرسازی
تلفن: 08338249897
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: شماره 3 کرمانشاه
آدرس: چهار راه ابوذر جنب مدرسه حجاب
تلفن: 08338240670
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: شماره 4 کرمانشاه
آدرس: بلوار شهید امامی داخل پارک معلم
تلفن: 08338227444
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: شماره 5 کرمانشاه
آدرس: بلوار طاق بستان شهرک شهید رجایی
تلفن: 08334226494
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: شماره 6 کرمانشاه
آدرس: شهرک دولت آباد سه راهی شرکت
تلفن: 08338270732
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: مرکز شماره 7کرمانشاه
آدرس: خیابان اربابی محله شترگلوپارک کوثر
تلفن: 08337270625
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
نام مرکز: مرکز شماره 8 کرمانشاه
آدرس: رشیدی آخرآسفالت جم خانه
تلفن: 08337276727
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------
 نام مرکز: هوانیروز
آدرس: شهرک منازل سازمانی هوانیروز
تلفن: 08334636592
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

-----------------------------------------------------------------------------

 نام مرکز: مجتمع شماره یک

آدرس: کارمندان-ایستگاه دوم
تلفن: 08334290987
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

--------------------------------------------------------------------------------

 نام مرکز: صحنه 2
آدرس: -
تلفن: 08348300116
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

------------------------------------------------------------------------------

 نام مرکز: اسلام آباد2

آدرس: -
تلفن: 08345229874
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

-------------------------------------------------------------------------------

 نام مرکز: مرکز شماره 10

آدرس: -
تلفن: 08338249376
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

------------------------------------------------------------------------------

 نام مرکز: گواور

آدرس: -
تلفن: 08343282225
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

-------------------------------------------------------------------------------

 نام مرکز: کوزران

آدرس: -
تلفن: 08334662795
ایمیل:kermanshah@kanoonparvaresh.com

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =