مهارت های زندگی در مراکز کانون ایلام به مشارکت دیگر سازمان ها رسید

کارگاه مهارت های زندگی با هدف بالا بردن آگاهی بیشتر نوجوانان عضو کانون، در مرکز شماره سه کانون ایلام با مشارکت بهزیستی استان در دوازده نشست فرایندی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام،کارگاههای مختلف مهارت های زندگی با محوریت مسائل اجتماعی و زندگی امروز و با هدف بالا بردن سطح اگاهی های نوجوانان در مراکز کانون ایلام در حال برگزاری است در همین راستا مرکزفرهنگی،هنری شماره سه ایلام با مشارکت بهزیتسی طرح فرایندی مهارت های زندگی را با بررسی آسیب های اجتماعی به اجرا گذاشت.این برنامه در 12 نشست با حضور نوجوانان دختر و 2 نشست همزمان با خانواده های آنان  با انجام کار گروهی مرتبط با موضوع هر نشست به اجرادر آمد.آشنایی با اعضا و معرفی طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان،مشارکت چیست وچه ضرورتی دارد ؟،آشنایی با اهداف طرح،مرور تجارب کار مشارکتی نوجوانان در گذشته،آشنایی با ویژگی های مشارکت و مفهوم مشارکت ،اصول و شرایط کار گروهی ،مزایا و محدودیتهای مشارکت وکار گروهی ،ارزش کار گروهی ،تقویت کار گروهی،مشکلات خاص اجتماعی در محیط های نوجوانان –انواع مسائل و مشکلات نوجوانان ،عوامل خطر وزمینه های بروز مسائل و آسیب های اجتماعی ،شناسایی و طبقه  بندی مسائل و مشکلات مشترک –دسته بندی آنها –شناخت در مورد مشکلات،اولویت بندی مسائل و مشکلات نوجوانان- وکار روی هرکدام از آنها،ریشه یابی مسائل و مشکلات نوجوانان ،تجزیه و تحلیل جمعی مشکلات و بررسی علل ودلایل آن مشکلات ،بررسی پیامدها و عواقب آن مشکلات ،بررسی راه کارها و تعیین اهداف جمعی –بررسی راه کارهای متنوع وموثر و قابل اجرا ،تعیین اهداف جمعی برای شکل دهی به صورت گروهی ،چالش های مشارکت ،یاد آوری مزایا و محدودیتهای مشارکت،شیوه های برنامه ریزی گروهی ،اصول مدیریت مشارکتی ،تقسیم کار گروهی ،ابزار برنامه ریزی،شناسایی حامیان ،شناسایی مخاطبان و حامیان وبرنامه ریزی برای حمایت یابی ،تهیه فرم حمایتی،ارائه تجارب پروژه های نوجوانان برای حمایت گری، از مهم ترین موضوعات دوازده نشست بود که در کارگاه مهارت های زندگی مرکز شماره سه کانون ایلام از طرف مربیان کانون و بهزیستی استان مطرح شد.براساس گزارشی که مرکز شماره سه کانون ایلام ارائه کرده است ،مشارکت بیشتر  نوجوانان در انجام کارهای گروهی ،بالا بردن سطح آگاهی اعضا در مورد مشکلاتی که سر راه آنها وجود دارد ،بالا بردن سطح آگاهی اعضا جهت برخورد با آن مشکلات ،تقویت کار گروهی در اعضا  وتقویت روحیه پرسشگری در اعضا از مهم ترین نتایج به دست آمده از این کارگاهها به شمار می روند.

بیست ودو مرکز فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در سراسر استان برای بچه های ایلامی خدمات فرهنگیف ادبی و هنری را به صورت ثابت، سیار و پستی  ارائه می دهند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =