بیستمین نشست تخصصی مجازی  با عنوان " مقدمه ای برای کارگردانی تئاتر"

انجمن نمایش خیال استان کردستان در راستای برگزاری نشست های تخصصی و با هدف ارتقا امر آموزش های نمایشی اعضای نوجوان عضو انجمن و مراکز اقدام به برگزاری بیستمین نشست تخصصی مجازی با عنوان " مقدمه ای برای کارگردانی تئاتر" با حضور سعید زین العابدینی نویسنده و کارگردان تئاتر نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان کردستان، این نشست به مدت یکسات در محیط مجازی انجمن نمایش خیال کانون استان کردستان با حضور اعضای علاقمند به حوزه ی تئاتر و تئاتر عروسکی و رابط انجمن نمایش و کارشناس هنری کانون استان برگزار گردید.

بنا بر این گزارش، سعید زین العابدینی ابتدا درباره سه مفهوم اساسی تئاتر تضاد، احساس و سرگرمی مطالبی را بیان کرد و افزود: با فراگیری و کشف این سه عنصر اصلی تئاتر میتوان گامهای نخستین کارگردانی را آغاز کرد  کارگردان می بایست تضادهای درون متن را با تحلیل متن کشف کنند کارگردان می بایست نیروهای مقابل هم در متن نمایشی را شناسایی کند و کشف کنید چه چیزی شخصیتهای نمایش را تحریک میکند و محرک انگیزه های شخصیتهای یک نمایش را بازشناسی کند .

زین العابدینی در ادامه مطالبی را درباره مبحث احساس در نمایش و مقوله کارگردانی بیان کرده و گفت : احساس در نمایش و شخصیتهای نمایشی مهم و از عناصر اصلی می باشد چرا که در یک نمایش شخصیت اصلی نمایشنامه در تقابل با شخصیتهای فرعی و مکمل دچار احساسات مختلف شده و در اصل این محرکهای صحنه هستند که احساسات شخصیت را بر می انگیزند .

وی درادامه حضور کارگردان در نمایش بعنوان عنصر اساسی و اصلی اجرا اشاره کرد و سپس وظایف کارگردان در تئاتر را بیان کرد و افزو.د: مواردی همچون وحدت هنری، کارگردان بعنوان نماینده ی نمایشنامه نویس، کارگردان بعنوان نماینده تماشاگر، سازماندهی به یک روند کاری برای اجرا ، کار با بازیگران وظایف پنجگانه ی کارگردان در تئاتر می باشند در ادامه هر یک از وظایف پنجگانه ی کارگردان را بصورت مبسوط برای اعضای نوجوان انجمن تشریح کرده و توضیح داد .

در پایان جلسه اعضا سوالات خود را از سعید زین العابدینی پرسیده و درباره مسائل تئاتری و خصوصا کارگردانی به گفتگو نشستند این نشست با هدف ادامه امر آموزش و ارتقا کیفیت دانش تئاتری در میان اعضای نوجوان مراکز و انگیزه بخشی و اعتماد به نفس اعضای نوجوان در خلال این نشست ها برگزار گردید .

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =