کارگاه آموزشی روش نقد کتاب‌های کودک و نوجوان با حضور آقای نوایی لواسانی در قم برگزار شد.

کارگاه آموزشی آقای نوایی در سالن همایش‌های مرکز شماره 8 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم با حضور مسئولین و مربیان فرهنگی مراکز استان انجام شد.