آدرس اداره‌کل: قم، پردیسان، خیابان سبلان، کوچه ۱۹، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

تلفن: ۰۲۵۳۲۳۱۷۰۶۹

مرکز شماره ۱: بلوار امین، میدان‌ایران‌مرینوس، بلواردانش، شهرک صادقیه، داخل فضای سبز ۰۲۵۳۸۸۶۵۰۰۰

مرکز شماره ۲: نیروگاه، خیابان‌شهیدزنگارکی، مقابل‌کوچه۱۴،داخل‌فضای‌سبز ۰۲۵۳۸۸۲۳۳۳۸

مرکز شماره ۳: بلوار ۱۵خرداد، کوچه پنجاه‌ودوم ۰۲۵۳۷۲۲۸۲۱۱

مرکز شماره ۴: شهرک‌امام‌حسن(ع)، کوچه سیزدهم، داخل فضای سبز عباس‌آباد ۰۲۵۳۶۶۵۹۶۹۵

مرکز شماره ۵: بلوار شهید دل آذر، شهرک اندیشه، داخل فضای سبز ۰۲۵۳۷۲۲۸۲۱۰

مرکز شماره ۶: خیابان ۱۹دی، انتهای باجک۲، داخل بوستان مهدی(ع) ۰۲۵۳۷۵۰۵۰۶۶

مرکز شماره ۷: خیابان امامزاده ابراهیم، ۱۶متری ولیعصر، داخل فضای سبز ۰۲۵۳۸۸۴۸۲۰۰

مرکز شماره ۸: خیابان امامزاده ابراهیم، داخل بوستان نرگس ۰۲۵۳۸۹۰۳۸۳۵

مرکز شماره ۹: شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای خیابان هدایت ۰۲۵۳۲۸۵۳۷۸۷

مرکز شماره ۱۰: پردیسان،خیابان‌سبلان،کوچه‌نوزدهم-مجتمع‌فرهنگی‌هنری‌کانون‌استان‌قم ۰۲۵۳۲۳۱۶۹۷۰

کتابخانه سیار روستایی بخش مرکزی: شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای خیابان هدایت ۰۲۵۳۲۸۵۳۷۸۷

کتابخانه سیار روستایی بخش کهک: پردیسان،خیابان‌سبلان،کوچه‌نوزدهم-مجتمع‌فرهنگی‌هنری‌کانون‌استان‌قم ۰۲۵۳۲۳۱۶۹۷۰

کتابخانه پستی: شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای خیابان هدایت ۰۲۵۳۲۸۵۳۷۸۷

کانون زبان شعبه کودک و نوجوان: ۴۵متری صدوق، نبش کوچه بیست و ششم ۰۲۵۳۲۹۲۴۳۴۵ - ۰۲۵۳۲۹۲۳۵۷۴

کانون زبان شعبه بزرگسال: ۴۵متری صدوق، کوچه سی‌وپنج ۰۲۵۳۲۹۱۸۷۹۱ - ۰۲۵۳۲۹۰۰۵۶۴

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =