آدرس اداره‌کل:

قم، شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای خیابان هدایت،اداره کل‌کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان قم

تلفن دفتر مدیر کل: ۰۲۵۳۲۸۵۷۸۰۰

سایت اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: www.qom.kpf.ir

سایت خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:www.kanoonnews.ir

صفحه رسمی اینستاگرام کانون قمhttp://www.instagram.com/kanoonparvaresh-qom

صفحه رسمی کانون در آپارات:www.aparat.com/kanoonparvaresh

صفحه رسمی کانون قم در آپارات : www.aparat.com/qomkpf

آدرس مراکز کانون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

مرکز شماره ۱:بلوار امین، میدان‌ایران‌مرینوس، بلواردانش، شهرک صادقیه، داخل فضای سبز/ تلفن :  ۰۲۵۳۸۸۶۵۰۰۰

مرکز شماره ۲:نیروگاه،خیابان‌شهیدزنگارکی،مقابل‌کوچه۱۴، داخل‌فضای‌سبز/تلفن :  ۰۲۵۳۸۸۲۳۳۳۸

مرکز شماره ۳:بلوار ۱۵خرداد،کوچه پنجاه‌ودوم/تلفن :  ۰۲۵۳۷۲۲۸۲۱۱

مرکز شماره ۴:شهرک‌امام‌حسن(ع)، کوچه‌سیزدهم، داخل فضای سبزعباس‌آباد/ تلفن : ۰۲۵۳۶۶۵۹۶۹۵

مرکز شماره ۵: بلوار شهید دل آذر، شهرک اندیشه، داخل فضای سبز/تلفن :  ۰۲۵۳۷۲۲۸۲۱۰

مرکز شماره ۶: خیابان ۱۹دی، انتهای باجک۲، داخل بوستان مهدی(ع)/ تلفن: ۰۲۵۳۷۵۰۵۰۶۶

مرکز شماره ۷: خیابان امامزاده ابراهیم، ۱۶متری ولیعصر، داخل فضای سبز/ تلفن: ۰۲۵۳۸۸۴۸۲۰۰

مرکز شماره ۸:خیابان امامزاده ابراهیم، روبه‌روی شهرداری منطقه ۶، داخل بوستان نرگس/ تلفن:   ۰۲۵۳۸۹۰۳۸۳۵

مرکز شماره ۹: شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای  خیابان هدایت / تلفن : ۰۲۵۳۲۸۵۳۷۸۷

مرکز شماره ۱۰: پردیسان،خیابان‌سبلان،کوچه‌نوزدهم، مجتمع‌فرهنگی‌هنری‌کانون‌استان‌قم /تلفن: ۰۲۵۳۲۳۱۷۴۵۶  - ۰۲۵۳۲۳۱۶۹۷۰

کتابخانه سیار روستایی بخش مرکزی: شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای خیابان هدایت  

کتابخانه پستی: شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای خیابان هدایت/ تلفن :  ۰۲۵۳۲۸۵۵۳۷۰

آدرس مراکز کانون زبان

کانون زبان شعبه‌کودک ونوجوان وبزرگسال: پردیسان،خیابان‌سبلان،کوچه‌نوزدهم، مجتمع‌فرهنگی‌هنری‌کانون‌استان‌قم/ تلفن : ۰۹۹۳۲۷۱۹۳۸۹

کانون زبان شعبه‌کودک ونوجوان وبزرگسال:شهرک قدس، انتهای چمران‌جنوبی، ابتدای خیابان هدایت/ تلفن : ۰۹۰۱۵۹۸۲۱۲۱  -  ۰۹۹۲۹۵۹۳۵۴۳ 

کانون زبان شعبه‌کودک ونوجوان وبزرگسال:خیابان ۱۹دی، انتهای باجک۲، داخل بوستان مهدی(ع) / تلفن : ۰۹۰۲۵۴۴۷۳۲۵  -  ۰۲۵۳۷۵۰۴۱۶۱

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =