شعار «هفته وحدت گرامی باد» در طرح کانون مدرسه مرکز شماره ۶ استان قم

مرکز شماره ۶ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم موضوع وحدت را در طرح کانون مدرسه این هفته دنبال کردند.

به گزارش اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، مربیان مرکز شماره ۶ مهمان مدرسه‌ی طرح کانون مدرسه بودند و گرامیداشت هفته‌ی وحدت را در جمع دانش‌آموزان برگزار کردند.

مربیان پس از معرفی کتاب، وحدت و اهداف وحدت را برای دانش‌آموزان شرح دادند و کارگاه کاردستی با همین عنوان انجام شد.