در مرکز شماره ۸ کانون استان قم برگزار شد:

«نشست و تبادل تجربه‌ی کلاژ» ویژه‌ی اعضا و مربیان هنری در کانون استان قم

نشست و تبادل تجربه‌ی کلاژ در ۱۰ گروه با حضور مربیان هنری استان و اعضای مستعد هر مرکز در مرکز شماره ۸ کانون استان قم انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، به همت کارشناس محترم هنری استان، نشست و تبادل تجربه‌ی کلاژ ویژه‌ی مربیان هنری در مرکز شماره ۸ در حالی پیگیری شد که از مراکز ده‌گانه‌ی کانون استان قم اعضای مستعد این رشته در خلق آثاری بدیع در موضوع «داستان‌های قرآنی»  با ابزار و متریال متنوع مربیان را همراهی می‌کردند.

روش کار این گروه‌ها به این صورت بود که اعضای هر گروه پس از انتخاب داستان مورد نظر،  طرح موضوع و فضا سازی از سوی مربیان، اتود اولیه را روی مقوای ۵۰*۷۰ پیاده می‌کردند و از ابزار و متریال مختلف برای پر کردن فضای طراحی شده استفاده می‌کردند.

ابزار و متریال استفاده شده در این کارگاه ها، پیچ و مهره، پارچه‌های رنگی، کاغذهای دست‌ساز، مروارید و دکمه‌های رنگی و ... بود که اعضا با همراهی مربی خود و با استفاده از خلاقیت و تبادل تجربه بین گروه‌ها کار کلاژ را انجام دادند.

گفتنی‌است آثار اعضا در نمایشگاهی که دهه فجر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم برگزار خواهد شد در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.