گردهمایی کارشناسان، مسئولین مراکز و واحدهای ستادی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

در این گردهمایی که سه شنبه ۱۹ دی در سالن کتابخانه‌ی مرکز شماره ۹ کانون استان قم تشکیل شد، علاوه بر بحث و تبادل نظر بین سرپرست محترم و کارشناسان ستادی و مسئولین مراکز، دادخواه به سمت کارشناس فرهنگی معرفی و از سی سال خدمت صادقانه‌ی سرکار خانم نرجس رنجبران تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، روز سه شنبه ۱۹ دی، مرکز شماره ۹ کانون استان میزبان سرپرست کانون، کارشناسان و مسئولین ستادی و مراکز ۱۳گانه بود که به بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت‌های کانون پرداخته شد.

در این گردهمایی، حقیقی فرد «سرپرست کانون» حدادپور «کارشناس آموزش و پژوهش» مقدم پور «کارشناس هنری» دادخواه «کارشناس فرهنگی» و بهرامی «کارشناس انفورماتیک»   پس از نکاتی در مورد برنامه ها با مسئولین به گفتگو پرداختند.

این برنامه اما در دوبخش جداگانه، معارفه‌ی دادخواه به سمت کارشناس فرهنگی و تقدیر از رنجبران به پاس سی سال خدمت صادقانه را نیز در  دل خود جای داده بود.  

متن لوح سپاس بدین شرح است:

به نام خدا

ایستادن تنها سهم درختان نیست

 می‌توان انسان بود   و   ایستاد و به درختان چگونه ایستادن را آموخت

جاری بودن تنها سهم رودها   نیست

می‌توان انسان بود و جریان داشت و به رودها آموخت جریان همیشگی عشق را

پرواز تنها سهم پرندگان نیست

می توان انسان بود و پرواز کرد و به پرندگان آموخت، متبرک کردن آسمان را با بالهای فرهنگ و ادب و هنر    

همکار گرانقدر سرکار خانم  نرجس رنجبران

شما که سال‌های سال عطر اندیشه‌ی پاک زیستن را در مسیر عبور سنجاقک‌ها منتشر کردید و پروازی به سبک پوپک‌ها را به وسعت نگاه کودکان بخشیدید، هرگز از پا نخواهید نشست. خواهید ایستاد چون درخت، جاری خواهید بود چون رود، و چون پرندگان، آسمان را با بال‌های مهربانی خود نوازش خواهید کرد.

این لوح سپاس را به پاس یک عمر تلاش خستگی ناپذیر شما در جغرافیای با شکوه عشق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در مسیر تربیت نسلی برآمده از متن انقلاب اسلامی ایران تقدیم حضور می‌کنیم.

مرضیه ثمرده حقیقی فرد                                                   

سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری استان قم