حضور اعضای فعال ادبی کودک دختر و پسر مراکز شماره ۷ و ۸ کانون استان قم در دفتر مجله ی پوپک

اعضای مراکز شماره‌ی ۷ و ۸ طی فعالیتی فرایند محور از شش ماه پیش در کارگاه‌های ادبی، به دفتر مجله‌ی پوپک رفتند و به نقد، پیشنهاد و گفتگو نشستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم،  اعضای فعال ادبی در طی شش ماه گذشته در گارکاه‌ها به گفتگو، نقد و ارائه پیشنهادات جهت ارتقای مجله‌ی پوپک پرداختند و بالاخره با حضور در دفتر آن مجله‌ عرایض خود را بیان کردند و در پایان، آثار شعر و داستان خود را برای نویسندگان مجله خواندند و به پاس زحمت آنها شاخه گلی را به آن‌ها هدیه کردند.