دومین نشست انجمن ادبی آینه‌های ناگهان مراکز پنج‌گانه کانون شهرستان اندیمشک

دومین نشست ادبی آینه‌های ناگهان با حضور اعضای نوجوان مراکز پنج گانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اندیمشک به میزبانی مرکز فرهنگی هنری کانون شماره یک با حضور ابوذر پاکروان شاعر و منتقد برگزار شد.