حضور مدیر و کارشناسان اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا، زیارت عاشورا

مدیر و کارشناسان اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس شرکت کردند.