مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه‌گویی خوزستان در اهواز - 2

مرحله استانی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در روزهای 9 و 10 مهرماه 1398 از ساعت 8:30 الی 16:30 با حضور 32 قصه‌گو در سالن شهید جمال پور شهرداری اهواز، جنب فرمانداری برگزار شد.