برنامه «دو پنجره» با حضور «مژگان بابامرندی»، نویسنده کودک و نوجوان کشور و به میزبانی کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار شد

برنامه ادبی «دو پنجره» با حضور «مژگان بابامرندی»، نویسنده کودک و نوجوان کشور، صبح امروز پنج شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ در مرکز شماره ۴کانون پرورش فکری کرمانشاه و مرکز روانسر برگزار شد.