رژه خودروهای سیار همدان در اولین روز از هفته ملی کودک

در اولین روز از هفته ملی کودک، مربیان خودروهای سیار روستایی استان همدان با رژه در شهر و اجرای برنامه های شاد و مفرح برای دانش آموزان مدرسه شاهد اخوان روزی شاد را برای آن ها رقم زدند.