آغاز هفته ملی کودک درحاشیه شهر اراک کلید خورد

هم زمان با آغاز هفته ملی کودک در اراک روز سیزدهم مهر 98گروه امداد فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در دبستان دخترانه یاسین واقع در حاشیه شهر اراک حضور یافتندو برنامه های ویژه ای برای دانش آموزان این مدرسه اجرا کردند.