اهدا بسته‌های فرهنگی کانون بین کودکان روستاهای محروم بخش سوسن

مهدی زدوار یکی از سفیران فرهنگی کانون پرورش فکری استان خوزستان در بخش سوسن شهرستان ایذه با سفر به روستاهای صعب‌العبور «پُلم»، «دره بنه‌ها»، «سر تو را» و «بَره دِه» که با استفاده از چهارپایان صورت گرفت؛ با توزیع بسته‌های فرهنگی، شادی هفته ملی کودک را به کودکان روستاهای محروم بخش سوسن هدیه کرد.