ویژه برنامه هفته ملی کودک با مشارکت مراکز فرهنگی هنری اراک

ویژه برنامه هفته ملی کودک در سالن سینمای کانون با مشارکت مراکز فرهنگی هنری اراک و اجرای برنامه های قصه گویی،مسابقه،نمایش عروسکی، کارگاه بهداشتی و نمایشگاه آثار اعضای مراکز این برنامه به مدت دوروز ۱۴ و ۱۵ مهردر سالن سینمای کانون راس ساعت ۱۰ صبح بر گزار می شود و در روزهای ۱۶ و ۱۷ در مدرسه دخترانه استقلال ،دانشگاه علوم پزشکی و پارک شهر صنعتی برگزار خواهد شد.