هفته ملی کودک در مراکز فرهنگی هنری استان مرکزی

هم زمان با هفته ملی کودک مراکز فرهنگی هنری استان مرکزی با اجرای برنامه های فرهنگی،هنری و،ادبی ومشارکت با ارگانها و نهادهای مختلف برنامه های ویژه ای را برای اعضا و دانش آموزان مدارس برگزار کردند.