اجرای مرحله استانی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، کانون پرورش فکری استان کرمانشاه(روز اول)

مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، کانون پرورش فکری استان کرمانشاه از صبح امروز یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ در مجتمع فرهنگی و هنری آفرینش کانون پرورش فکری شهر کرمانشاه آغاز شد.