شهرکرد

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی اعضای کانون پرورش فکری به همراه معاون مالی اداری، مدیر کانون زبان استان ، مربیان و همکاران در کلانتری 13 شهرکرد حاضر شده و با اهدای شاخه های گل به آنان از زحمات مامورین نیروی انتظامی در این هفته قدردانی نمودند.