روند ایجاد مراکز کانون در استان چهار محال و بختیاری:

در استان چهار محال و بختیاری اولین مرکز کانون در سال 1354 در شهرکرد با عنوان مرکز فرهنگی هنری شماره 1 شهرکرد و زیر بنای 400 متر مربع و دومین مرکز در سال 1256 در بروجن با زیر بنای 650 متر مربع وسومین مرکز کانون استان نیز در سال 1367 در فرخشهر با زیر بنای 700 متر مربع  زیر نظر حوزه اصفهان اداره می شدند.

سال 74 همزمان با ورود حوزه مدیریت مستقل در استان مراکز فرهنگی هنری بن و شماره 2 شهرکرد با زیر بنای 400  و 360 متر مربع و مراکز فارسان و سورشجان در سال 1376 بامساحت های 460 و  400 متر مربع چهارمین، تا هفتمین مراکز کانون در استان بودند که به بهره برداری رسیدند.

مراکز فرهنگی هنری اردل و لردگان نیز با زیر بنای 345 و 420 متر مربع هشتمین و نهمین مراکز تاسیس شده طی سال 1377 در استان است.

 مراکز فرهنگی هنری کیان و سامان نیز با زیر بنای 400 متر مربع در سال 1379 و بعد از آن مراکز فرهنگی هنری هفشجان و فرادنبه  نیز با زیر بنای 402 متر مربع در سال 1380تاسیس شدند.

مرکز فرهنگی هنری جونقان با زیر بنای 460 متر مربع در سال 81 و پس از آن مراکز شلمزار و شماره سه شهرکرد نیز در سال 1381 با مساحت 460 متر مربع افتتاح شدند.

در سال 1385 نیز مرکز فرهنگی هنری گهرو با مساحت 410 متر مربع و مجتمع شهرکرد با مساحت 2235 در سال 1387 راه اندازی شدند.

مراکز باباحیدر، گندمان و چلگرد نیز در سالهای 88،90 و 91 با زیر بنای 435، 441 و 390 متر مربع به ترتیب نوزدهمین تا بیست و یکمین مراکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان محسوب می شوند.

کانون زبان ایران نیز از سال 1387 در استان فعال است.

فعالیت ها و اهداف کانون:

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی سال 1344 تاسیس و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظارت آن به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد.

ایجاد امکانات لازم برای رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای آنان در اوقات فراغت است.

 تاسیس مراکز عرضه کتاب و آموزشهای فرهنگی، هنری و ادبی مخصوص کودکان و نوجوانان در کشور

 کمک به توسعه و تکمیل کتابخانههای عمومی، مساجد، مدارس برای ایجاد بخشهای مخصوص کودکان و نوجوانان

 تهیه و استفاده از وسایل سمعی و بصری، تدارک وسایل آموزشی، تولید، توزیع، نمایش و فروش فیلمهای سینمایی و تولید تئاتر مخصوص کودکان و نوجوانان

 کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، طراحان، هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان

 برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای ادبی، هنری و فرهنگی مخصوص کودکان و نوجوانان

 تولید سرگرمی، اسباببازی، بازیهای رایانهای، عروسک و ...

 ایجاد واحدهای کتابرسانی سیار برای عرضه کتاب به بچهها در روستاها

 همکاری با موسسههای ایرانی و غیرایرانی که با کانون هدفهای مشترک دارند.

فعالیتهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 •  مراکز فرهنگیهنری (کتابخانهها(

نخستین کتابخانه کانون در سال 1344 در پارک لاله تهران ایجاد شد. در حال حاضر، تعداد مراکز ثابت فرهنگیهنری به بیش از 790 مرکز در کشور رسیده است.

در کتابخانههای کانون علاوه بر امانت کتاب بیش از ٤٠ فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی همانند نقد کتاب، داستاننویسی، شعرخوانی، قصهگویی، فیلمسازی، نقاشی، خوشنویسی، آشنایی با شخصیتهای علمی، هنری، تاریخی ایران و جهان، آشنایی با سرزمینها، قومها، ملتها و نژادها، مسابقه، در کنار برگزاری نمایشگاههای گوناگون، بازدیدهای گروهی و... انجام میشود.

همچنین با تغییر کاربری برخی مراکز کانون، امکان حضور بچههای نابینا، کمبینا، ناشنوا، کمشنوا و دارای نیازهای ویژه در کنار دیگر اعضا کانون فراهم شده است این مراکز با عنوان مرکز «فراگیر» فعالیتمیکنند و تعداد آنها بیش از 40 مرکز در کشور رسیده است.

هماکنون بیش از 170 مرکز سیار شهری و روستایی با هدف ارایه خدمترسانی به بچههای مناطق روستایی و محروم شهری طراحی و راهاندازی شده است.

طرح امانت کتاب از طریق پست توسط مربیان بیش از 56 کتابخانه پستی در کشور انجام میشود. این مربیان علاوه بر ارسال کتاب پاسخگوی پرسشهای فرهنگی، علمی، ادبی و... بچهها نیز هستند.

 • مجتمعها و مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری 

با گسترش فعالیتهای کانون «مجتمعهای بزرگ فرهنگی و هنری» در بیشتر شهرها راهاندازی شد. اینمجتمعها به عنوان مرکز اصلی هدایت کتابخانهها و مراکز دیگر فعال است که خدمات متنوعی را در اختیار اعضا، مربیان و کارکنان کانون هر استان قرار میدهد.

اولین مرکز بزرگ کانون به نام «مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری» نیز در خیابان حجاب تهران با زیربنای ٢١ هزار متر مربع درسال ١٣٧٢ افتتاح شد.

سالنهای آمفیتئاتر و کنفرانس، سالن نمایشگاهی برای برگزاری جشنوارهها، همایشها و نمایشگاههای کانونی و غیر آن، بازارچه کودک، موزه کودک، کارگاههای هنر خلاق، تفکر خلاق  و کانون زبان از بخشهای مهم این مرکز است.

 • مراکز خاص

بخش دیگری از فعالیتهای کانون در حوزه شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی، هنری و علمی کودکان و نوجوانان، در چند مرکز تخصصی همانند «مرکز رصد و نجوم»، «علوم و نجوم»، «مرکز سفال»(سوفار)، «موزه تاریخ» و «موزه کودک» دنبال میشود.

فعالیتهای پژوهشی و آموزشی 

 • آموزش و پژوهش

تحقیقات و پژوهش در حوزه تولیدات و فعالیتهای کانون و آموزش ضمن خدمت برای تربیت کادر متخصص و به روز نگهداشتن مربیان، کارشناسان و مدیران برای عرضه خدمات بهتر بخش دیگری از فعالیتهای کانون است.

 • تجربیات هنری و ایده‌های نو 

دستیابی به شیوههای تازه هنری در فعالیتها و نمونهسازی از تولیدات در چهارچوب اهداف و برنامههای کانون نیز توسط این مرکز انجام میشود.

 • کتابخانه مرجع

کتابخانه مرجع کانون مهمترین کتابخانه تخصصی در حوزه «تعلیم و تربیت»، «هنر»، «ادبیات کودک» کشور است که دارای برگزیده ارزشمندی از «کتابها» و «نشریههای ویژه کودک و نوجوان» به 25 زبان زنده دنیا است.

 • کانون زبان ایران

مهمترین و گستردهترین فعالیت آموزشی کانون برای مخاطبان، در کانون زبان صورت میگیرد. کانون زبان ایران (انجمن فرهنگی ایران و آمریکای سابق) از سال 1304 در تهران آغاز به کار کرده است و پس از انقلاب اسلامی و از سال 1358 این نهاد آموزشی زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به فعالیت خود با هدف آموزش زبانهای خارجی ادامه داد.

حدود یک میلیون نفر کودک، نوجوان و بزرگسال در بیش از 240 واحد کانون زیر نظر 2هزار و 800 مدرس زبان در سراسر کشور مشغول فراگیری زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، روسی و اسپانیایی هستند.

فعالیتهای تولیدی 

 • انتشارات

انتشارات کانون در بیش از ٥٠ سال فعالیت خود، بیش از  3هزار عنوان کتاب به زبانهای مختلف، کتاب فیلم، گویا،  الکترونیک،  به خط بریل، مجموعههای متعدد مذهبی، تاریخی، ادبی و... و نشریه منتشر کرده است.

تولید سه مجموعه از دفاتر ایرانیاسلامی از دیگر فعالیتهایی است که در چند سال اخیر انجام شده و تاکنون بیش از 150 عنوان نوشتافزار وارد بازار نشر شده است.

انتشارات کانون طی سالها فعالیت خود در جشنوارههای ملی و بینالمللی موفق به کسب جایزههای فراوان در نمایشگاههای کتاب در یونسکو، بولونیا، براتیسلاوا و جایزه دوسالانه تصویرگری کتاب ژاپن (نوما)، درج نام کتابهای کانون در فهرست کتابهای منتخب دفتر بینالمللی کتاب برای کودکان (IBBY) و کتابخانه مونیخ، و رتبههایی مانند معرفی دوازده دوره به عنوان ناشر برتر سال در نمایشگاهبینالمللی کتاب تهران، کتاب سال جمهوری اسلامی و... شده است.

 • سینمایی

امور سینمایی کانون در سال 1348 بنیان نهاده شد و تاکنون بیش از 400 فیلم در کانون ساخته شده است. این مرکز علاوه بر تولید فیلمهای کوتاه، نیمهبلند، بلند و پویانمایی(انیمیشن)، بررسی فیلمنامههای ارایه شده و گزینش آثار برتر را برای ساخت برعهده دارد.

شمار زیادی از جوایز و بخش قابل توجهی از موفقیتهای کانون در عرصههای ملی و بینالمللی نیز مدیون فعالیتهای امور سینمایی است، نامزدی اسکار بهترین فیلم خارجی برای فیلم «بچههای آسمان»، دریافت جایزه کن کودکان برای فیلم پویانمایی «بهادر» و دریافت 16 جایزه بینالمللی برای فیلم پویانمایی «شنگول و منگول» از جمله شاخصترین موفقیتهای سینمایی کانون است.

تولید موسیقی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان از دیگر فعالیتهای تولیدی در طول سالها فعالیت کانون است.

 • کانون نمایش

طرح نمایش فیلم های مناسب برای علاقه مندان با پشتوانه حضور دیرپای کانون در گستره پدیدآورندگان و عرضه آثار شایسته هنری برای کودکان و نوجوانان از سال 1395 در بیش از 60 سالن نمایش کانون در سراسر کشور آغاز شد. علاوه بر نمایش فیلم های تولید شده در کانون سایر آثار این حوزه نیز برای مخاطبان به نمایش گذاشته میشود.

 • تئاتر و تئاتر عروسکی

مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون از سال 1350 آغاز به کار کرد و با استفاده از شیوههای عروسکی، زنده و ترکیبی به تولید آثار نمایشی برای کودکان و نوجوانان میپردازد.اجرای تئاتر در مناطق روستایی و محروم بر روی  از فعالیتهای قابل توجه و شاخص این مرکز از بدو تاسیس است تا امکان تماشای تئاتر برای کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف کشور فراهم شود. تاکنون نزدیک به ١6٠ عنوان تئاتر برای آنان تولید شده و از سیاستها و برنامههای جدید این مرکز اجرای طرح «تئاتر- مدرسه» و تولید «کتاب نمایش»است.

برای مشاهده فیلم معرفی تریلی تئاتر سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اینجا را کلیک کنید.

 • سرگرمیهای سازنده

مرکز سرگرمیهای سازنده در سال 1361 برای طراحی و تولید سرگرمیهای فکری، هنری و فرهنگی در کانون تاسیس شد. طراحی، ساخت و تولید انواع اسباببازی، سرگرمی، نرمافزارهای آموزشی و بازیهای رایانهای، سه نسل از عروسکهای دارا و سارا و عروسکهای آیینی در فعالیتهای این مرکز دیده میشود. برخی از بازیهای رایانهای کانون در جشنوارههای مختلف موفق به کسب جایزه شدهاند.

 • فعالیتهای بازرگانی 

کانون با راهاندازی بیش از 240 فروشگاه و نمایندگی در شهرهای مختلف تولیدات خود را شامل کتاب، اسباببازی، بازیهای رایانهای، آثارسینمایی، لوازمالتحریر و... به مخاطبان عرضه میکند.

اعطای نمایندگی به صاحبان مراکز عرضه محصولات فرهنگی مرتبط با کودکان و نوجوانان، همکاری با ناشران و تولیدکنندگان غیرکانونی برای فروش تولیدات آنان در فروشگاههای کانون و شرکت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی بخشی دیگر از فعالیتهای کانون است.

کودکان و نوجوانان، سازمانها و مراکز مختلف از طریق ساز و کار اشتراک و بدون مراجعه حضوری به فروشگاهها، از کتابهای کانون براساس گروههای سنی مورد نیاز استفاده میکنند.

 • فعالیتهای مالی، اداری و پشتیبانی

بخشی از فعالیتهای کانون شامل تهیه و تنظیم بودجه، تقسیم اعتبارات، انجام امور مربوط به خدمات اداری و عمومی، تامین امور رفاهی کارکنان، ساخت مراکز فرهنگیهنری و بخشهای اداری، تجهیز و پشتیبانی از فعالیتهای عمرانی و ...  است.

فعالیتهای بینالمللی 

 • کتاب

شرکت در نمایشگاههای بینالمللی کتاب در کشورهای ایتالیا، آلمان و ژاپن، مذاکره با ناشران خارجی، فروش حق تالیف (کپیرایت) کتابهای کانون و خرید حقتالیف کتابهای حوزه کودک و نوجوان از ناشران خارجی، ارسال آثار تصویرگران ایرانی به نمایشگاهها و مسابقههای خارجی بخشی از فعالیتهای بینالمللی کانون است.

 • فیلم

کانون با شرکت در جشنوارههای بینالمللی از جمله کن، شیکاگو، حیدرآباد، ونکوور، هوستون، لوکارنو، برلین، سانفرانسیسکو، بوسان، لایپزیک، فیلم فجر و...  افتخارات زیادی را نصیب کشور کرده است.

فعالیتهایی مانند حضور در بازارهای بینالمللی فیلم با ارایه جدیدترین تولیدات سینمایی کانون و مذاکره و توافق با شرکتها و تولیدکنندگان خارجی برای فروش فیلمهای کانون نیز انجام میشود.

 • نقاشی

همه ساله با ارسال آثار اعضای مراکز کانون به جشنوارهها و مسابقههای بینالمللی مانند اینوهیکاری ژاپن، شانکار هند، دوسالانه کاناگاوای ژاپن، یونسکو، مجارستان، فنلاند، طرابلس، لیدیسه چک، اسلوونی، مقدونیه و... صدها مدال و نشان ارزشمند طلا، نقره، برنز، دیپلم افتخار و لوح تقدیر از این مسابقهها و نمایشگاههای بینالمللی نقاشی کسب شده است.

 • جشنوارهها، نمایشگاهها و برنامههای کانون

برپایی جشنوارهها، نمایشگاهها و برنامههای کانونی، ملی و بینالمللی از مهمترین فعالیتهای کانون است که همه ساله پذیرای میلیونها کودک و نوجوان، فعالان عرصههای فرهنگ، هنر و ادب و عموم مردم در سراسر کشور است.

برگزاری جشنوارههای بینالمللی پویانمایی تهران، قصهگویی، نمایشگاه و مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان تهران، جشنوارهها و برنامههای ملی دهه فجر، روز جهانی و هفته ملی کودک، مطبوعات، کتاب، عکس، جشنواره و نمایشگاه اسباببازی، و جشنوارههای کانونی همانند نمایش عروسکی، پژوهش و... از جمله این برنامهها است .

 • همکاری با مجامع و نهادهای بینالمللی

تقویت ارتباط کودکان ایرانی با دیگر ملتها و آشنایی با منطق گفتوگو میان فرهنگهای مختلف بشری و نیز ارتباط بیشتر و عمیقتر با ایرانیان خارج از کشور مهمترین اهداف کانون در برگزاری برنامه «هفتههای دوستی و فرهنگی» است که از سال ١٣٨٢ با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز شده و تاکنون 57 هفته دوستی و فرهنگی در کشورهای بنگلادش، آفریقای جنوبی، یونان، عربستان، سوریه، تاجیکستان، لبنان، دانمارک، سوئد، کنیا، قطر، پاکستان، افغانستان و بلغارستان برگزار شده است. عرضه تولیدات کانون، اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری کانون به صورت نمایشگاه و کارگاه، نمایش فیلمها و اجرای تئاترهای تولید کانون از جمله برنامههای متنوع هفتههای «دوستی» و «فرهنگی» است.

اعزام گروههای تئاتر و قصهگویان کانونی به جشنوارههای بینالمللی بخشی از برنامههای کانون در این زمینه است.

ارتباطات و اطلاعرسانی

 • تهیه و ارسال خبر به رسانهها، راهاندازی سایت اخبار به نشانی www.kanoonnews.ir
 • وب سایت بینالملل به نشانی   www.kanoonintl.com

انتشار خبرنامه و ویژهنامه برای رویدادهای مهم از اصلیترین وظایف اطلاعرسانی است. خبرنامه کانون طی 10 سال گذشته به موفقیتهای زیادی در جشنوارههای تخصصی حوزه روابط عمومی دست یافته است.

ارسال و اهدای کتاب و سرگرمی به کتابخانههای عمومی، مدارس و مساجد بخشی از فعالیتهای ارتباطی کانون است. عضویت و همکاری با سازمانهای بینالمللی فیلم برای کودک و نوجوان (‌CIFEJ)، سازمان بینالمللی تئاتر حرفهای کودک و نوجوان (ASSITEJ)، اتحادیه بینالمللی انجمنها و موسسههای کتابداری (IFLA)، دفتر بینالمللی کتاب برای کودکان (‌IBBY)، سازمان آیسسکو و موسسه فرهنگی اکو در فعالیتهای کانون دیده میشود.  همچنین حضور در فضای مجازی نیز از دیگر فعالیتهای اطلاع رسانی کانون است.

 • پرتال کودک و نوجوان

 مخاطبان این پرتال، کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان و فعالان حوزه کودک و نوجوان هستند. معرفی همه محصولات و خدمات فرهنگی کانون، امکان ارایه محتوا و خدمات سایر نهادها و موسسات مرتبط با حوزهی کودک و نوجوان بخشی از فعالیتهای پرتال است.

این پرتال به آدرس  koodak24.ir مناسب تمام کودکان و نوجوانان فارسی زبان سراسر دنیا طراحی شده است و امکان دستیابی آسان به اطلاعات را، با صرف حداقل زمان ممکن، ایجاد کرده است .پرتال کودک و نوجوان در حال حاضر شامل پانزده سرویس: کتاب، قصه، شعر، کاردستی، بازی و سرگرمی، فیلم، پویانمایی، قصهگویی، شنیداری، اسباببازی، اخبار، مقاله، بانک اطلاعاتی و اعلام برنامه است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =