بزرگداشت روز 13 آبان در مراکز فرهنگی هنری استان مرکزی

هم زمان با 13 آبان روز دانش آموز مراکز فرهنگی هنری استان مرکزی با اجرای برنامه های قصه گویی ، معرفی وقایع، مسابقه، نقاشی، کاردستی ، پرواز بادبادکها و حضور در راهپیمایی خشم و نفرت خودرا از استکبارجهانی اعلام کردند.