گسترش همکاری‌های فرهنگی کانون و سازمان آب و برق خوزستان

در نشست وحید کیانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان با حمیدرضا خدابخشی معاون و مهران مومن غریب، مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان ضمن بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های متقابل بر برگزاری همکاری‌های فرهنگی دوسویه تاکید شد. در ادامه این برنامه با همراهی مدیرکل کانون خوزستان میهمانان این نشست از فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک اهواز به‌عنوان قدیمی‌ترین مرکز فرهنگی هنری کانون در استان خوزستان بازدید کردند.