امضای تفاهم‌نامه فرهنگی میان اداره‌های کل کانون پرورش فکری‌ونهاد کتابخانه‌های استان کرمانشاه

تفاهم‌نامه فرهنگی میان اداره‌های کل کانون پرورش فکری و نهاد کتابخانه‌های استان کرمانشاه در روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ با هدف اجرای برنامه‌هایمشترک ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی امضا شد.