نشست حال خوش خواندن با همراهان کتاب در کرج

مربیان و کارشناسان علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی با حضور مدیر کل و معاون کانون و به مناسبت گرامی‌داشت هفته کتاب در روز یکشنبه ۲۷ ابان ۱۳۹۸ کتاب《این پسر چه قدر کتاب می‌خورد》را در مرکز شماره یک کرج نقد کردند .