افتتاح انجمن هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری خوزستان در اهواز

پیش از ظهر شنبه، دوم آذرماه 1398 انجمن هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان با حضور مدیرکل، معاون فرهنگی، جمعی از کارشناسان، مربیان و اعضا مراکز کانون در اهواز آغاز به کار کرد.